2N® HELIOS IP

Domový vrátnik 2N® HELIOS IP

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka

Späť na predchádzajúcu stránku

Inteligentný domový vrátnik 2N® HELIOS IP

Tento inteligentný audio/video domový vrátnik / komunikátor 2N® HELIOS IP je cenovo dostupný, v prevádzke spoľahlivý a na údržbu nenáročný výrobok tradičného českého telekomunikačného výrobcu 2N®. Navonok je podobný ako jeho analógový predchodca (ATEUS® HELIOS), je však určený nie do analógového ale IP digitálneho IP prostredia.

2N® HELIOS IP - elektronický domový vrátnik /dverný komunikátor, ako obojsmerný terminál komunikujúce v IP prostredí po ethernetovej dátovej sieti LAN od vstupných dverí (vchodu) na IP telefóny do ktorejkoľvek kancelárií alebo bytov v dome/budove a po VoIP sieti a sietiach mobilných operátoroch aj mino bytu (do celého sveta). Povinne sa pripája cez ethernetvú miestnu dátovú sieť (LAN) na digitálny port pobočkovej IP telefónnej ústredne (PBX IP) alebo na linku verejnej telefónnej siete (VTS). Má komfortné diaľkové riadenie otvárania vchodových dverí z ktoréhokoľvek telefónu a z ktoréhokoľvek miesta v byte aj mimo neho, množstvo užitočných funkcií, využíva všetký možností PBX IP a VoIP, ďalej má možnosť osadenia videokamery. Vonkajší panel (tablo) komunikátora (ktorý je tu vyššie zobrazený), má až 54 tlačidiel pre priamu voľbu, alebo klávesnicou pre kódovú voľbu s možnosťou využitia klávesnice ako kódového zámku. Pri kódovej voľbe sa komunikátor dopĺňa o informačný panel s menami jednotlivých osôb v kanceláriách alebo bytoch a číslami telefónov tam umiestnených. Pri priamej voľbe sú tieto údaje uvedené na príslušnom tlačidle komunikátora.

Určenie

2N® HELIOS IP je určený predovšetkým pre administratívne budovy v ktorých sa nachádza alebo sa dá efektívne využiť pobočková telefónna ústredňa (PBX) a je v nich inštalovaná aj dátová sieť (LAN). V tom prípade je vrátnik-komunikátor 2N® HELIOS IP plne fuknčný po inštalácii dverného-komunikátora (t.j. zobrazeného vonkajšieho panela) a jeho pripojení cez jestvujúcu dátovú sieť budoby (LAN) na telefónnu IP ústredňu (PBX IP) a následne na jestvujúce telefóny v jedntlivých kanceláriách budovy. okrem toho treba len do vstupných dverí budovy inštalovať vhodný elektrozámok (napr. elektro-nagnetický, alebo elektro mechanický inverzný), samozatvárač dverí, odchodové a požiarne tlačidlo.

Ak je komunikátor 2N® HELIOS IP funkčný

DVERNÝ VIDEO - TELEFÓN (vonkajší panel) je elektronický (video) dverný komunikátor, pracujúci výlučne na báze IP prostredia. Je ideálnym prostriedkom komunikácie medzi vstupným priestorom a pracovníkmi firmy a to nezávisle na tom, či sa navštívená osoba nachádza na pracovisku, doma, či na inom mieste.

2N® HELIOS IP poskytuje užívateľovi

2N® Helios IP je určený pre pripojenie do VoIP po počítačovej sieti Ethernet [ 10/100BASE-T 03 ] prostredníctvom stáčaného UTP káblu (min. CAT 5e).

HLAVNÉ VÝHODY A FUNKCIE 2N® HELIOS IP

Jedinečné vlastnosti 2N® Helios IP

ĎALŠIE VLASTNOSTI