Domový vrátnik
ÚVOD |  KONTAKT  |  REFERENCIE 
nadpis
DIGITÁLNY DOROZUMIEVACÍ A PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM EDV BUS-2
» späť na ÚVOD
» späť na KARAT
» späť na GUARD


    Objednajte dodávku (tovar) »tu

Dotykové plochy, chráničky dotykových plôch, výstupné a núdzové tlačidlá, signalizačné a výstražné zariadenie pre prístupové systémy

Základnou funkciou dotykovej plochy je odblokovanie elektrického zámku pomocou dotykového elektronického kľúča - DEK kľúča (» viac info). Výstupné tlačidlá služia na odblokovanie el. zámku iba ich stlačením prstom. Núdzové tlačidlo sa požíva na odblokovanie el. zámku iba v prípade výskytu mimoriadnej situácie. Signalizačné zariadenie upozorňuje bzučaním na odblokovanie el. zámku a výstražné hlasným tónom (sirénou) na násilné otvorenie dverí.

Dotykové plochy a chráničky pre prístupové systémy  (» viac info)
Dotyková plocha DS9092
dotyková plocha s dvomi vodičmi vhodná pre pripojenie k OPJ, zabezpečuje elektrický kontakt potrebnýn pre prenos dát.

» viac info
Dotyková plocha DM9092-L
.
dotyková plocha so štyrmi vodičmi a dvojfarebnou LED pre signalizáciu stavu prístupového systému a orientáciu v tmavších priestoroch.
» viac info
Dotyková plocha CZ-2-S
dotyková plocha so štyrmi vodičmi a dvojfarebnou LED a zvitom pre jednoduchú inštaláciu do rôznych kovových profilov (tlačidlové panely, dverné rámy a pod.

» viac info
Dotyková plocha CZ-2-SS
dotyková plocha so štyrmi vodičmi a dvojfarebnou signalizačnou LED svietiacou po odbode plochy a kovovými časťami s nehrdzavujúcej ocele.

» viac info
Chránička DEK2401
odľahčená vandaluvzdorná chránička vhodná pre povrchovú montáž dotykovej plochy DM9092-L, CZ-2-SS.

» viac info
Chránička DEK2607
odľahčená vandaluvzdorná chránička vhodná pre povrchovú montáž dotykovej plochy DM9092.

» viac info

Výstupné tlačidla pre prístupové systémy

Výstupné tlačidlo DEK2211
výstupné tlačidlo so spínacím a rozpínacím kontaktom umožňuje súčasne spínanie elektro zámku pomocou SMČÍP-u; vhodné pre zápustnú montáž do rôznych prodfilov.  
» viac info
Výstupné tlačidlo AKB-800A
výstupné tlačidlo s prepínacím kontaktom pre spínanie len jedneho zariadenia, napr. elektro zámku; vhodné pre zápustnú montáž do rôznych prodfilov.  
» viac info

Núdzové tlačidlo pre prístupové systémy

Výstupné tlačidlo AKB-900A
interierové núdzové výstupné tlačidlo pre prístupové systémy s manuálnou aktiváciou rozbitím krycieho skla v prípade núdze.  

» viac info

Signalizačné a výstražné zariadenie pre prístupové systémy

Piezosignalizátor, jednotonný bzučák E002871
Piezo-bzučák PK21N30WQ, 24x9,5 mm, 80 dB, 3.0 Hz pre akustickú signalizáciu odblokovania elektronický zabezpečených dverí.
 
» viac info
Piezosirenka KPE-1501
Piezo-sirenka sa využíva na akustickú signalizáciu v prístupových systémov v prípade násilného otvorenia dverí; 6-14 VDC, 2-3,5 kHz, 102 dB, 47x39x23 mm.  
» viac info

» späť na ÚVOD
» späť na KARAT
» späť na GUARD