TelCech
ÚVOD |  KONTAKT  |  REFERENCIE 
nadpis
DIGITÁLNY DOROZUMIEVACÍ A PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM EDV BUS-2
» späť na ÚVOD
» späť na KARAT
» späť na GUARD


    Objednajte dodávku (tovar) »tu

Monitorovanie adresného otvárania dverí z domáceho telefónu digitálneho dorozumievacieho systému DDS

Digitálne adresné otváranie je určené pre dvojvodičový digitálny dorozumievací systém DDS   (» viac info). Prepojenie dvojvodičového dorozumievacieho systému s prístupovými systémami   (» viac info) DEK SIEŤ a BES umožňuje nie len adresné otváranie dverí so záznamom, ale tiež monitorovanie systému a jeho jednotlivých činností, podľa nastavenia v programe BBIQ (» viac info). Týmto spôsobom je možné kontrolovať spôsob využívania dorozumievacieho systému a zabrániť, napr. neželaným interkomovým volaniam, alebo neželanému otváraniu dverí.

Adresné otváranie umožní identifikovať osoby, ktoré povolili vstup návšteve do objektu cez domáci telefón. Štandardne nie je možné zistiť, z ktorého domáceho telefónu bol odblokovaný elektrický zámok a vpúšťanie osôb do objektu je anonymné. Adresné otváranie využíva špeciálne vytvorený hardvér (monitor DDS), ktorý v spojení s prístupovými systémami DEK SIEŤ a BES umožňuje priraďovanie adries k domácim telefónom, ktoré slúžia k identifikácii pri odblokovaní elektrického zámku. Využitie adresného otvárania je vhodné najmä pre veľké obytné domy, kde sa takýmto systémom výrazne zvýši bezpečnosť a účinnosť prístupového systému.
Monitor DDS slúži na adresné otváranie, monitorovanie a podávanie informácii o aktuálnom stave DDS systému   (» viac info). Umožní identifikovať osoby, ktoré povolili vstup návšteve do objektu cez domáci telefón a poskytuje informácie o prevádzke dorozumievacieho systému. Monitor DDS - RS232 umožňuje off-line/on-line monitorovanie so záznamníkov, pri ktorom je možné prevádzkovať monitor DDS aj bez pripojenia k PC a udalosti sa v tomto prípade ukladajú do vnútornej pamäte monitora. Monitor DDS RS-485 sa pripája priamo do prístupového systému   (» viac info) ako jedno zo sieťových zariadení (má vlastnú sieťovú adresu). Monitor DDS-RS232 sa pripája k el. vrátnikovi digitálneho dorozumievaceho systému DDS. Spolupracuje so softwarom BBIQ (» viac info).
MONITOR DDS - RS485
Monitor DDS RS485 pre monitorovanie 2-vodičového dorozumievacieho systému a prenos dát. Podpora softwéru BBIQ4G.

» viac info
MONITOR DDS - RS232
Monitor DDS RS232 pre monitorovanie 2-vodičového dorozumievacieho systému a prenos dát. Pripojenie cez kábel RS232, podpora softwéru BBIQ.

» viac info
SÉRIOVÝ KÁBEL DDS - RS232
Sériový kábel RS232 s dvomi 9 PIN zásuvkami určený pre Monitor DDS - RS232, umožňuje tiež on-line prevádzku monitora.

» viac info