ÚVOD |  KONTAKT  |  REFERENCIE 
nadpis
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
» späť na ÚVOD           » späť na Hlavná strana Tesla           » ísť na LASKO           » ísť na BPT           » ísť na 2N® HELIOS
» ísť na prístupové systémy


    Objednajte dodávku (tovar) »tu

Digitálné dorozumievavie systémy (DDS) 2-dvojvodičové

Ponúkame dodávku a montáž DDS pre EDV:
#   Tesla KARAT (» viac info)         #   Tesla GUARD (» viac info)         # LASKO (» viac info)         # BPT (» viac info)
# 2N® HELIOS (» viac info).

    Objednajte dodávku (tovar) »tu

Dorozumievací systém: slúži predovšetkým na to, aby návšteva mohla od hlavného vchodu do domu vyzvoniť osobu, ktorú chce navštíviť, t.j. ohlásiť jej, že chce s ňou hovoriť alebo ak chce za ňou prísť aby jej umožnila vstup do domu a otvorila vchodové dvere.


Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa v DDS využívajú len dva vodiče. Užívateľ má okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby, kde prináša možnosť jednoduchej interkomovej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (prípadne medzi jednotlivými nájomníkmi). Využitím interkomu tak môžu komunikovať z pohodlia svojho bytu / kancelárie do iného bytu / kancelárie v dome, bez potreby osobného stretnutia, bez použitia verejného (plateného) telefónneho spojenia, alebo bez komunikácie cez elektrický vrátnik od vchodových dverí. Systém náchádza uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom firiem, ktoré nemajú medzi sebou vybudovanú spoločnú pobočkovú telefónnu ústredňu (PBX).
Výhody dvojvodičového digitálneho dorozumievacieho systému:

# jednoduchá inštalácie (len dva vodiče),
# interkom - volanie medzi domácimi telefónmi,
# zabrana odpočúvania domácich telefónov,
# funkcia bytového zvončeka v DT,
# až 4 domáce telefóny (DT) v byte/kancelárie,
# dozvonenie sa do bytu cez voľbu kódovú alebo priamu
# zvukové informácie o prevádzke systému,
# na 1 el. vrátnika (EV), pripojiť vyše 100 bytov
# viacej EV v systéme, z toho do 7 EV s voľbou kódovou, alebo priamou,
# pripojiť video EV s voľbou kódom, alebo priamou,
# možnosť aj dodatočného doplnenie systému o video,
# možnosť monitorovania dverí, kto a kedy otvoril dvere,
# možnosť diaľkovej správy dorozumievacieho a tiež prístupového systému
 Tlačidlové tablo EDV

Tlačidlové tablo sa u audio systému (DDS) skladá z modulu elektrického vrátnika, ktorý slúži na komunikáciu s bytom, modulov kódovej alebo priamej voľby, ktorými sa návšteva dovolá do bytu (kancelárie) a pri video systéme (DDV) aj z modulu kamery pre záznam obrazu vyskytujúceho sa pred tablom. Modul elektrického vrátnika plní funkciu ústredne pre celý dorozumievací systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajší elektrickí vrátnici sa montujú napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedľajší vchod a pod.
Tablo je spravidla umiestnené pri vchodových dverách z vonkajšej strany domu (budovy) na fasáde (pod alebo na omietke), alebo je zabudované do vchodových dverí. Do tabla sa inštalujú aj moduly prístupového systému (čítačky DEK kľúčov alebo kľúčeniek). Tablá sú prevažne skladačkou jednotlivých modulov a montážneho príslušenstva.

    « kliknutím na obrázok vytvorte zostavu vonkajšieho tablá Tesla.

» späť na ÚVOD         » späť na Hlavná strana Tesla         » ísť na LASKO         » ísť na BPT         » ísť na 2N® HELIOS
» ísť na prístupové systémy
Kontrola zadanej e-mail adresy


DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
KÓDOVÁ VOĽBA
Tesla KARAT
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
PRIAMA VOĽBA
Tesla KARAT
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
MONTÁŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Tesla KARAT
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
KÓDOVÁ VOĽBA
Tesla GUARD
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
PRIAMA VOĽBA
Tesla GUARD
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
MONTÁŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Tesla GUARD
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
AUDIO TELEFÓNY
Tesla KARAT A GUARD
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
VIDEO TELEFÓNY
Tesla KARAT
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
KÓDOVÁ VOĽBA VOĽBA 2N® HELIOS
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
LASKO
DOROZUMIEVACIE DIGITÁLNE SYSTÉMY
BPT
Váš dodávateľ -
Vaša jazyková škola
:

TelCech
SDZ
831 04 Bratislava - Nové Mesto
Trnavské mýto 1
Istropolis

Spoľahnite
sa na naších
odborníkov,
rady sa s Vami
stretnú,
poradia,
najdu riešenie,
určia cenu.


Dohodnite
si stretnutie:
0903/361110 0903/309319 telcech@gmail.com


Informujte sa, napíšte nám ...


Kontrola zadanej e-mail adresy
MENU

 • Úvod


 • Jazyková škola

 • Jazykové kurzy

 • Kurz nemčiny
 • Kurz angličtiny
 • Kurz ruštiny
 • Kurz francúzštiny
 • Kurz ukrajinštiny

 • Viac o výučbe
 • Úrovne výučby
 • Kalendár výučby
 • Rozvrh hodín
 • Naši lektori
 • Objednávka kurzu
 • Prekladateľstvo


 • Prístup+komunik.syst.

 • Prístupové systémy

 • Domoví vrátnici

 • CzechPhone
 • Tesla KARAT
 • Tesla Guard
 • ACO
 • LASKO
 • BPT
 • ATEUS®HELIOS
 • 2N®HELIOS IP
 • GSM-MULTI-263

 • Prístup.syst.Tesla
 • Dorozum.syst.Tesla

 • Kábelážne systémy
 • Dochádzkové systémy
 • Oznamovacie systémy
 • Osvetlovacie systémy
 • Pošt.schránky+dvere
 • Samozatvarače dverí
 • Stavebné práce

 • Komunikačné systémy

 • Telekomunikačné syst.

 • Tel.ústr.IP Asterik
 • TÚ dig.Ateus+telef.
 • TÚ Alcatel+telefóny
 • TÚ Panason.+Sieme
 • Telefóny Panasonic
 • Záznamn.+GSM brána
 • Servis TÚ Pan.+Siem
 • Telefónne+PC rozvody


 • Cenníky

 • Ceny kurzu
 • Zľavy kurzu
 • Ceny dodávok
 • Zľavy dodávok


 • Kontakty


 • Mapa stránky
 • VšOP kurzu
 • Objednávka kurzu
 • VšOP dodávok
 • Zmluva o dielo
 • Objednávka dodávok
 • Kontrola zadanej e-mail adresy