ÚVOD |  KONTAKT  |  REFERENCIE 
nadpis
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
» späť na ÚVOD   » späť na Hlavná strana TESLA BUS-2   » ísť na LASKO   » ísť na BPT   » ísť na 2N® HELIOS   » ísť na e-shop


Prístupové systémy domových vrátnikov

Prístupový systém: predovšetkým musí zabezpečovať, aby hlavný vchod (vchodové dvere) do domu bol neustále chránený proti neželanému vstupu cudzej osoby (návšteve) do domu a aby sa dal otvoriť len so súhlasom oprávnenej osoby (ktorá v dome býva, alebo pracuje, alebo má k tomu osobitný súhlas). Súčasne by mal zabezpečovať možnosť kontroly (monitorovania) kto a kedy otvoril vchodové dvere, či už elektronickými dotykovými kľúčmi - DEK kľúčmi
(napr.:  » viac info), bezdotykovými kľúčenkami (napr.:  » viac info), alebo domácim telefónom (napr.:  » viac info).

    Objednajte dodávku (tovar) »tu

Popis rôzných vyhotovení samostatných iba prístupových systémov (bez dorozumievacích)

Prístupový systém kompletne nahradzuje mechanické uzamykanie / odomykanie vchodových dverí FAB kľúčom, za uzamykanie/odomykanie pomocou bezpečnejších elektronických kľúčov (EK), ako sú dotykové DEK kľúče (napr.:  » viac info) a bezdotykové kľúčenky (napr.:  » viac info). Súčasťou prístupového systému je spravidla elektrický zámok (mechanický spravidla inverzný, prípadne drahší magnetický, ktoré v prípade výpadku el. energie zostanú odblokované), môže byť aj záložný zdroj el. energie (akumulátor), ako aj akustická signalizácia (u BUS-2 dokúpením piezosignalizátora  » viac info), upozorňujúca na otvorené dvere, prípadne osobitné tlačidlo núdzového otvorenia dverí (napr.: » viac info).

Prístupový systém Tesla BUS-2 je ovládaný cez operačnú pamäťovú jednotku (OPJ) (» viac info). Evidencia EK, vydaných užívateľom, je v OPJ spoľahlivá, ľahko upravovateľná a zároveň chránená pred zneužitím. Systém poskytuje možnosť udeľovania rôznych prístupových práv, čo je výhodné pri vytváraní viacerých bezpečnostných zón a obmedzovaní užívacích práv, napr. v prípade neplatičov a pod. Spracovávanie dát v prístupovom systéme Tesla BUS-2 spĺňa zákonné podmienky na ochranu osobných údajov. Z dôvodu ochrany zdravia a života užívateľov je kontrola viacerých dverí decentralizovaná. Každé dvere majú svoju OPJ, takže pri výpadku jednej OPJ sa blokujú len jedny dvere ovládané touto OPJ.
Celý prístupový systém možno kontrolovať a spravovať lokálne, ale tiež diaľkovo, aj bezdrátovo cez mobilné siete.
Prvotným prvkom prístupového systému sú EK, ktoré majú v sebe uložený osobitný a jedinečný prístupový kód. Pri vstupe alebo výstupe z domu (budovy) užívateľ (obyvateľ - domáci) priloží svoj EK pri k dotykovej ploche (číp, button) alebo dotykovej / bezdotykovej čítačke umiestnenej spravidla v table dorozumievacieho systému. Tieto kód v uložený v EK vyšlu ako signál do OPJ k prečítaniu a identifikácie. Ak sa kód EK zhoduje s kódom a prístupovými právami uloženými v OPJ pre daného užívateľa, OPJ odošle signal na odblokovanie elektrického zámku (EZ).

Prístupový systém 2N® HELIOS je ovládaný cez pripojenú pobočkovú telefónnu ústrednu a spravidla je súčasťou dorozumievacieho systému (DS). Tento systém je vysoko sofistikovaný s nadštandartnými službami pri užívateľa. Vyžaduje však pripojenie k akejkoľvek telefónnej ústredne.

Prístupové systémy LASKO sú spravidla súčasťou dorozumievacieho systému a sú ovládané cez jeho elektronické riadiace jednotky (ďalej iba ERJ). Umožňujú otváranie dverí tak dotykovým Dallas kľúčom, bezdotykovou RFID kľúčenkou, a/alebo vložením kódu do numerickej klávesnice.

Prístupové systémy BPT aj bez dorozumievacieho systému umožňujú otváranie dverí bezdotykovou RFID kľúčenkou.

Prístupový sytém umožňuje rôzne spôsoby otváranie vchodových pre domácich aj návštevníkov domu (cudzí)
# domáci pri vstupe
(príchode do domu), podľa zloženia prístupového systému, môže otvárať dvere:
    - dotykovým elektronickým kľúčom (DEK kľúč), ak je vo vstupnom table inštalovaná dotyková čítačka DEK kľúčov,
     alebo na dverách inštalovaná dotyková plocha (číp - button); tento spôsob je najrozšírenejší,
    - bezdotykovou elektronickou kľúčenkou (BEK), ak je v table osadená bezdotyková čítačka kľúčeniek (napr.:  » viac info),
# návšteva pri príchode do domu:
    - volá navštiveného na domáci telefón z tlačidlového tabla a vchodové dvere jej otvára navštivený stlačením tlačidla      na domácom telefóne (napr.:  » viac info). ale len ak súčasťou prístupového systému je aj dorozumievací systém

# domáci pri odchode (z domu), podľa zloženia prístupového systému, môže otvárať dvere:
    - dotykovým elektronickým kľúčom (DEK Kľúč), ak je z vnútornej strany dverí inštalovaná dotyková
     plocha (číP - button) napr.:  » viac info,
    - bezdotykovou elektronickou kľúčenkou (BEK), ak je z vnútornej strany osadená bezdotyková čítačka (napr.:  » viac info),
# domáci aj cudzí pri odchode (z domu), ak je z vnútornej strany dverí inštalované iba odchodové tlačidlo, otvárajú      domové dvere stlačením odchodového (výstupného) tlačidla (napr.:  » viac info),
# cudzí pri odchode (z domu), ak nie je z vnútornej strany dverí inštalované odchodové tlačidlo, ale verejne dostupný ,
    telefón (napr.:  » viac info), volá spätne z tohto telefónu navšivený byt a žiada o otvorenie domových dverí
    z bytového telefónu. ale len ak súčasťou prístupového systému je aj dorozumievací systém

» späť na ÚVOD   » späť na Hlavná strana TESLA BUS-2   » ísť na LASKO   » ísť na BPT   » ísť na 2N® HELIOS   » ísť na e-shop
Kontrola zadanej e-mail adresy


PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
PROGRAMÁTOR/PREVODNÍK TESLA BUS-2
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
MONITOR OTVÁRANIA DVERÍ TESLA BUS-2
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
OPERAČNO-PAMÄTOVÉ JEDNOTKY TESLA BUS-2
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
ELEKTRO MAGNETICKÉ ZÁMKY
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
ELEKTRO MECHANICKÉ ZÁMKY
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
ODCHODOVÉ TLAČIDLÁ, SIRÉNKY ...
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
DOTYKOVÉ DEK KĽÚČE
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
BEZDOTYKOVÉ KĽÚČENKY
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
2N® HELIOS
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
LASKO
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
BPT
Váš dodávateľ -
Vaša jazyková škola
:

TelCech
SDZ
831 04 Bratislava - Nové Mesto
Trnavské mýto 1
Istropolis

Spoľahnite
sa na naších
odborníkov,
rady sa s Vami
stretnú,
poradia,
najdu riešenie,
určia cenu.


Dohodnite
si stretnutie:
0903/361110 0903/309319 telcech@gmail.com


Informujte sa, napíšte nám ...


Kontrola zadanej e-mail adresy
MENU

 • Úvod


 • Jazyková škola

 • Jazykové kurzy

 • Kurz nemčiny
 • Kurz angličtiny
 • Kurz ruštiny
 • Kurz francúzštiny
 • Kurz ukrajinštiny

 • Viac o výučbe
 • Úrovne výučby
 • Kalendár výučby
 • Rozvrh hodín
 • Naši lektori
 • Objednávka kurzu
 • Prekladateľstvo


 • Prístup+komunik.syst.

 • Prístupové systémy

 • Domoví vrátnici

 • CzechPhone
 • Tesla KARAT
 • Tesla Guard
 • ACO
 • LASKO
 • BPT
 • ATEUS®HELIOS
 • 2N®HELIOS IP
 • GSM-MULTI-263

 • Prístup.syst.Tesla
 • Dorozum.syst.Tesla

 • Kábelážne systémy
 • Dochádzkové systémy
 • Oznamovacie systémy
 • Osvetlovacie systémy
 • Pošt.schránky+dvere
 • Samozatvarače dverí
 • Stavebné práce

 • Komunikačné systémy

 • Telekomunikačné syst.

 • Tel.ústr.IP Asterik
 • TÚ dig.Ateus+telef.
 • TÚ Alcatel+telefóny
 • TÚ Panason.+Sieme
 • Telefóny Panasonic
 • Záznamn.+GSM brána
 • Servis TÚ Pan.+Siem
 • Telefónne+PC rozvody


 • Cenníky

 • Ceny kurzu
 • Zľavy kurzu
 • Ceny dodávok
 • Zľavy dodávok


 • Kontakty


 • Mapa stránky
 • VšOP kurzu
 • Objednávka kurzu
 • VšOP dodávok
 • Zmluva o dielo
 • Objednávka dodávok
 • Kontrola zadanej e-mail adresy