Ceny


Späť na predchádzajúcu stránku

Cenníky

Hľadáte najniššiu cenu? Stará mudrosť pripomína: ste takí bohatí aby ste kupovali lacné veci?

Ceny a rozsah výučby v jazykovej škole

Chcete na kurz jazykov chodiť, alebo sa nemecky, anglicky, rusky, francúzsky, ukrajinsky, alebo taliansky aj naučiť?

Pre nás je dôležitá kvalita vyučovania, ako aj doba za ktorú sa žiak u nás naučí komunikovať v cudzom jazyku. 

V štandardnom režime za bezkonkurenčnú cenu poskytujeme najmä

 • konverzačnú skupinovä výučbu v triedach MAXI, určenú pre 3 až 5 osôb v rozsahu 1x, alebo 2x, výnimočne až 3x v každom týždni turnusu po jednej 60 minútovej lekcii,
  • pri platbe ihneď po skončení lekcie na ktorej bol prítomný (žiadna platba za neúčasť) za bezkonkurenčnú akciovú cenu 5 € za každú účasť na jednej odučenej lekcii turnusu,
  • pri platbe za turnus vopred (pred začatím turnusu) poskytujeme zľavu 10%)
 • konverzačnú duálnu výučbu v triedach DUO pre 2 osoby v rozsahu 1x, alebo 2x, výnimočne až 3x v každom týždni turnusu po jednej 60 minútovej lekcii,
  • pri platbe ihneď po skončení lekcie na ktorej bol prítomný (žiadna platba za neúčasť) za bezkonkurenčnú zľavnenú cenu 7 € za každú účasť na jednej odučenej lekcii turnusu, po jednej 60 minútovej lekcii,
  • pri platbe za turnus vopred (pred začatím turnusu) poskytujeme zľavu 10%)
 • konverzačnú individuálnu výučbu v triedach UNO pre 1 osobu v rozsahu 1x, alebo 2x, výnimočne až 3x v každom týždni turnusu po jednej 60 minútovej lekcii,
  • pri platbe ihneď po skončení lekcie na ktorej bol prítomný (žiadna platba za neúčasť) za bezkonkurenčnú nízku cenu 12 € za každú účasť na jednej odučenej lekcii turnusu,
  • po jednej 60 minútovej lekcii,
  • pri platbe za turnus vopred (pred začatím turnusu) poskytujeme zľavu 10%)

V nadštandardnom režime výučby poskytujeme výučbu za podmienok, v rozsahu a za cenu osobitne dohodnutých medzi kurzistom a jazykovou školou.

Kurzisti neúčasť na štandardnej aj nadštandardnej výučby vo vlasstnom záujme mailom avizujú škole v 36 hodinovom predstihu. Ak sa za triedu zúčastní výučby čo i len jeden kurzista, lekcia sa považuje za odučenú a nezúčastnený kurzista nemá právo požadovať bezplatnú náhradnú výučbu.Ceny dodávok, montáže, servisu a tovaru 

Je obchodným zvykom, že pod objednanou dodávkou sa rozumie, že v súlade s podmienkami uvedenými v objednávke a následne dohodnutými v zmluve, prípadne uvedenými len v objednávke, alebo ak z objednávky priamo vyplýva, že objednávku môže dodávateľ považovať za zmluvu. Ak dodávateľ oznámi objednávateľovi, že objednávku prijíma (akceptuje), vznikol medzi objednávateľom a dodávateľom zmluvný vzľah. Potom je dodávateľ povinný predmet a rozsah plnenia uvedený v objednávke splniť a objednávateľ zrealizované plnenie prevziať a uhradiť.

Cena dodávky je obvykle určená rozpočtom (§ 647 Obchodného zákonníka), ktorý je súčasťou špecifikácie. Súčasťou špecifikácie obvykle je aj zoznam a ceny jednotlivých položiek materiálu, z ktorého sa dodávka skladá.

Pre domových vrátnikov cenovú ponuku (t.j. predbežnú cenu dodávky, špecifikáciu materiálu, cenu montáže a návrh zmluvy o dielo) možno vypočítať kliknutím na nasledujúci link ...

Na ceny dodávok poskytujeme zľavy. Informujte sa.