Ceny dodávok
Ceny dodávok a servisu
Späť na predchádzajúcu stránku

Je obchodným zvykom, že pod objednanou dodávkou sa rozumie, že v súlade s podmienkami uvedenými v objednávke a následne dohodnutými v zmluve, prípadne len v objednávke,
ak z objednávky vyplýva, že ju dodávateľ môže považoavať za zmluvu, objednaný predmet plnenia dodať alebo zhotoviť ako prevádzky schopný celok, alebo poskytnúť objednanú
službu (napr. servis).

Cena dodávky je obvykle určená rozpočtom (§ 647 Obchodného zákonníka), ktorý je súčasťou špecifikácie. Súčasťou špecifikácie obvykle je aj zoznam a ceny jednotlivých položiek
materiálu, z ktorého sa dodávka skladá.

Objednávka dodávok: » tu

Pre domových vrátnikov cenovú ponuku (t.j. predbežnú cenu dodávky, špecifikáciu materiálu, cenu montáže a návrh zmluvy o dielo) možno vypočítať kliknutím na nasledujúci link ...

Na ceny dodávok poskytujeme zľavy. Informujte sa.