Ceny za servis

Ceny za servis

Spoplatnenie výkonu za servis vrátnikov, "zošuverených" vchodových, samozatváračov dverí, iných prístupových a komunikačných systémov a zariadení a samozatváračov účtujeme následovne:

 • za každú začatú hodinu za výkon servisu (vrátane záručného a pozáručného) a opravy je účtovaná suma 30.- €, vr. dopravy, programovania, a.i.,
 • za každý súrny výjazd do 24 hodín od nahlásenia neodkladnej poruchy je osobitný náhlostný príplatok 10.- €,
 • za každý expresný výjazd do 12 hodín od nahlásenia neodkladnej poruchy je osobitný expresný príplatok 20.- €,
 • za každý nutný alebo požadovaný nočný výjazd od 22 do 06 hodín je osobitný nočný príplatok 30.- €,
 • vyúčtovanie drobného ištalačného materiálu, potrebného na odstránenie poruchy aj bez súhlasu platiteľa (správcu domu),
 • vyúčtovanie iného ako drobného inštalačného materiálu len so súhlasom platiteľa (správcu domu),
 • súčinnosť pri výkone objednaného servisu zabezpečuje objednávateľ alebo ním poverená osoba,
 • generálie poverenej osoby (najmä meno, priezvisko, adresu a číslo kontaktného telefónu) uvedie objednávatel v objednávke,
 • množstvo hodín a rozsah prác potvrdzuje objednávateľ alebo ním poverená osoba na Servisnom liste, 
 • v prípade, že objednávateľ alebo ním poverená osoba sa nedostaví v dohodnutý čas k objednanému výkone servisu, servisný technik po márnom 15 minútovom čakaní to uvedie v Servisnom liste a ako zmarený servis vyučtuje vo výške 30.- €,
 • v prípade, že objednávateľ alebo ním poverená osoba odmietne  podpísať Servisný list, servisný  technik o tom spíše záznam a výkonaný servis vyučtuje aj bez ich vyjadrenia,
 • servisný technik je oprávnený na mieste rozhodnúť, aké opatrenia vykoná aby predišiel zhoršeniu stavu systému a hroziacim škodám.

Viacej informácií o dodávkach

Ak potrebujete viac informácií o dodávkách alebo o servise, telefonujte na 0903 361110 alebo vyplňte a odošlite nám e-mailom správu (dopyt), pre odoslanie ktorej formulár zobrazíte ...

... kliknutím »»» »»» tu

My Vám obratom odpovieme.

Objednanie tovaru a služieb

Ak ste si vybrali z našej ponuky prístupových a komunikačných systémov a chcete si vybranú položku objednať, prihlasovací (objednávkový) formulár dodávok, tovaru a služieb zobrazíte ...

... kliknutím »»» tu

Ďakujeme. My Vás budeme obratom kontaktovať.