dochádzkový systém

Dochádzkový systémSpäť na predchádzajúcu stránku

Dochádzkový systém


ATEUS® - APS MINI HELIOS SET - pre viac info kliknúť na obrázok


Evidencia dochádzkySystémy EDSMáte prehľad o príchode a odchode Vašich zamestnancov na Vaše pracovisko? O ich pohybe na pracovisku? Nie? Váš problém vyrieši zavedenie počítačovej evidencie dochádzky. Jednoduchým spôsobom cez PC budete mať kompletný prehľad o pohybe zamestnancov. Program vypočíta kompletnú dochádzku zamestnanca za daný mesiac. Takýmto spôsobom obmedzíte nepovolený pohyb zamestnancov (fajčiarske prestávky, neskorý príchod do zamestnania a z obedňajšej prestávky, skorý odchod zo zamestnania  atď...). Tým nielenže zdvihnete pracovnú disciplínu, ale aj ušetríte finančné prostriedky. Budete  platiť len za skutočnú prítomnosť na pracovisku.

EDS-01/K a EDS-02/K

Dochádzkový systém EDS - 01/K  je určený na sledovanie evidencie dochádzky pracovníkov, ktorý sú držiteľmi bezkontaktnej čipovej karty/kľúčenky. Je určený pre malé firmy s počtom zamestnancov menším ako 50.

Dochádzkový systém EDS - 02/K je rovnaký ako EDS - 01/K, s výnimkou, že EDS - 02/K je určené na trvalé pripojenie k PC a ku okamžitému prístupu k záznamom dochádzky.

EDS-01/K a EDS-02/K umožňuje zaznamenať celkove 10 typov prerušení práce (PN, lekár, dovolenka, obed, služobná cesta a pod.) Zamestnanec potvrdzuje čas aj voľbu na displeji. Terminál má pamäť na 9 350 údajov.

EDS-03/K

EDS – 03/K je výkonný evidenčný terminál na evidenciu dochádzky. Základom identifikácie pracovníkov sú RFID identifikačné karty/kľúčenky 125kHz. Každý pracovník má svoju kartu alebo prívesok na kľúčoch. Postup pracovníka pri príchode do zamestnania je jednoduchý: priloží kartu na vyznačené miesto do vzdialenosti 10cm. Terminál je schopný samostatnej prevádzky. Bez PC umožňuje zapísať celkom 52 000 záznamov (napr. príchodov / odchodov). Terminál má zabudovanú pamäť pre 2000 mien v štandardnej verzii. Po priložení karty sa zobrazí meno pracovníka. Ľubovoľný užívateľ môže s terminálom komunikovať, preniesť záznamy, prideliť pracovníkovo na kartu jeho práva a pod. Údaje z terminálu je možné preniesť aj cez INTERNET. Je možná komunikácia aj s jednotlivým PC.


Pre všetky nami realizované dodávky štandardne zabzpečujeme záručný a pozáručný servis. Okrem toho zabezpečujeme na objednávku servis domových vrátnikov všetkých značiek a tiež servis zošuverených domových dverí a brán, poštových schránok, ako aj samozatváračov dverí, prípadne drobné súvisiace stavebné práce.