pPrístupové a dorozumievacie systémy

Prístupové a dorozumievacie systémy, domoví vrátnici

Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka
Späť na predchádzajúcu stránku

Prístupové systémy

Medzi prístupové systémy zaraďujeme nasledujúce dodávky,
montáž a servis pre obytné domy, administratívne budovy
a výrobné objekty malých a stredných podnikateľov:
 • domového vrátnika
  • domový vrátnik sa funkčne delí na prístupovú
   a dorozumievaciu časť,
   • prístupová časť domového vrátnika, bráni vstupu osoby
    do budovy bez oprávnenia a v zásade sa skladá z:
   • zámky vstupných dverí, ktorá môže byť v zásade
   • kľúčov k otvoreniu zámky vstupných dverí, ktoré môžu byť:
    • mechanické (FAB),
    • kodované magnetické kľúče bezdotykové Dallas
    • kódované magnetické kľúčenky bezdotykové RFID),
   • čítacieho zariadenia na prečítanie kódu
    magnetických kľúčov, ktorým môže byť
    • dotykový čítací číp pre kódy kľúčov Dallas
    • dotyková čítačka pre kódy kľúčov Dallas
    • bezdotyková čítačka pre kódy kľúčeniek RFID
   • operačno-pamätovej jednotky (OPJ),
    ktorá slúží na zistenie, či kód kľúča ktorý sa
    použije na otvorenie vstupných dverí sa nachádza
    v pamäti OPJ, ak áno OPJ zámok odblokuje a umožní
    vstup do budovy, ak nie, OPJ zámok neodblokuje
    a neumožní vstup do budovy,
 • vstupných dverí do objetov,
 • zámky vstupných dverí do objetov,
 • poštových schránok na fasádu alebo do vstupných dverí,
 • osvetlovacích systémov chodieb a schodísk<,
 • servisu a opráv jednotlivých častí prístupových systémov),
 • stavebných prác k prístupovým systémom.
Späť na predchádzajúcu stránku

Dorozumievacie systémy

Medzi dorozumievacie systémy zaraďujeme nasledujúce
dodávky, montáž a servis pre obytné domy,
admimistratívne budovy a výrobné objekty
malých a stredných podnikateľov:
 • domoví vrátnici
  • domoví vrátnici sa funkčne delia na prístupovú
   a dorozumievaciu časť,
   • dorozumievacia časť domových vrátnikov umožňuje
    v budove nebývajúcej osobe (návšteve), aby sa skontaktovala
    s osobou ktorú chce navšíviť a požiadala ju o umožnenie
    vstupu do budovy (otvorenia vstupných dverí) pomocou
    zariadenia, ktoré vo všeobecnosti pozostáva z týchto
    častí dorozumievacie systému:
   • panela domového vrátnika nachádzajúceho sa z vonkajšej
    strany vchodových dverí a vo všeobecnosti pozostávajúci z:
    • hlasového modulu (mikrofónu a sluchátka),
     na prenos zvuku medzi panelom a bytovým telefónom
     a naopak
     • modulu s tlačidlami (zvončeky)
      na priamu voľbu vyzvonenia bytového telefónu návštevou,
     • modulu s klávesnicou na číselnú
      voľbu vyzvonenia bytového telefónu a modulu popisného
      s menami a číslami bytových telefónov,
    • domofónu tj. bytového telefónu, ktorý
     po vyzvonení umožní hlasovú komunikáciu medzi bytom
     a panelom a z ktorého telefónu je možné na diaľku
     odblokovať zámku vstupných dverí a umožniť ich otvorenie.
   • dochádzkových systémov,
   • oznamovacích (rozhlasových) systémov.
Späť na predchádzajúcu stránku

Domoví vrátnici

Ako významná zložka ochrany obyvateľov
obytných domov a pracovníkov
admimistratívnych budov a výrobných
objektov patria elektrický
Domoví vrátnici .

Ponúkame systémy domových vrátnikov
rôznej cenovej úrovne a výrobcov.
Hlavným ukazovateťom pri ich výbere
nemala by bať cena. Stará múdrosť je:
"som taký bohatý aby som kupoval
lacné veci?".

Preto ak vlastník (správca) domu
o vynaložení finanancií na výmenu
starších vrátnikov (zvončekov),
s určitosťou sa odporúčajú
digitálné dvojvodičové systémy.

Investujte do vlastnej bezpečnosti.
Chráňte si efektívne svoju
bezpečnosť a svoj majetok.

Servis

Pre všetky dodávky
zabezpečujeme záručný a
pozáručný servis.
Naša ponuka
Ponúkame systémy rôznej cenovej úrovne a od rôznych výrobcov. Ak však hlavným ukazovateťom pri ich výbere je cena, spomeňme si na
starú múdrosť: "som taký bohatý aby som kupoval lacné veci?". Preto pred výberom odporúčame sa poradiť s snami. My vám navrhneme
kvalitné, spoľahlivé a vhodné riešenia v rôznych cenových úrovniach. Spoľahnite sa na naších odborníkov. Pri výbere Vás vždy upozornia
aj na vhodnosť takéhoto výberu. Pretože nie každé riešenie, aj keď je akokoľvek kvalitné a spoľahlivé, je aj vhodné. A malokedy
je pritom rozhodujúca cena.

Osvetlovacie systémy
Nainštalujeme Vám úsporný sezorový systém osvetlenia vchodv a chodieb najmä obytných domov

Poštové schránky
Poštové schránky sa umiestňujú do viacpodlažných obytných domov v súlade s normou Budovy na bývanie
(STN 73 4301) a s Poštovým poriadkom (§ 46, ods.3), ktoré hovoria o umiestnení poštových schránok tak, aby umožňovali vkladanie
zásielok bez potreby otvárať vstupné dvere. Minimalizujú potrebu vstupu cudzích ľudí do objektu, čím chránia Váš majetok.
Možno Vám budú viac vyhovovať jednostranné schránky, ktoré tiež ponúkame.

Samozatvárače domových dverí
Dodávame, montujeme, opravujeme, zabezpečujeme správu a servis samo zatváračov dveri, najmä výrobkov "BRANO".
Sme k tomu u firmy BRANO špeciálne vyškolení.

Servis
Pre všetky nami realizované dodávky štandardne zabzpečujeme záručný a pozáručný servis. Okrem toho zabezpečujeme
na objednávku servis domových vrátnikov všetkých značiek, zošuverených domových dverí a brán, poštových schránok, ako aj
samozatváračov dverí, prípadne drobné súvisiace stavebné práce.