Kabelážne systémy

Telekomunikačné kabelážne systémy


Späť na predchádzajúcu stránku

Telekomunikačné kabelážne systémy

K základným prvkom komunikačnej infraštruktúry nesporné patria telekomunikačné kabelážne systémy

 • pre prenos zvuku (analógové rozvody)
 • pre prenos zvuku, dát a obrazu (digitálna štrukturovaná kabeláž).

  Štruktúrovaná kabeláž

  Počítačové siete, tj. štrukturovaná kabeláž pre prenos zvuku, dát a obrazu je nevyhnutnou súčasťou inteligentných komunikačných systémov (IP, VoIP). Základným prenosovým médiom v rámci budov alebo areálov sú medené TP káble. Káblové rozvody sa realizujú podľa presne stanovených pravidiel a noriem. Takto realizovaný kabelážny systém nazývame štruktúrovaná kabeláž.

  Štruktúrovaný kabelážny systém

  Je základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov", t.j. pasívna časť komunikačnej siete. Hlavnými požiadavkami pri návrhu štruktúrovanej kabeláže sú z hľadiska jeho využitia a funkčnosti, požiadavky vytvoriť univerzálny kabelážny systém , ktorý zvládne prenášať vysokorýchlostné dáta, hlas, obraz prípadne iných perspektívnych technológií, po jedinom médiu. Štruktúrovaná kabeláž je teda z tohoto pohľadu inteligentný a flexibilný univerálny systém. Celá technológia je pritom postavená len na metalických alebo optických kábloch, pípadne je možné vhodne tieto systémy kombinovať. Rýchlosť prenosu informácií po tomto zariadení môže byť od 100 Mbit/s až po niekoľko desiatok Gbit/s. Možnosť prenosu údajov týmito rýchlosťami je teda zárukou, že vaša spoločnosť, príp. domácnosť bude schopná sledovať vývoj a trendy v oblasti informačných technológií.
  Štruktúrovaná kabeláž umožňuje "užívateľom" priestorov meniť vzhľad interiéru podľa svojich predstáv a pri vhodnej konfigurácii kabelážneho systému vylučuje potrebu naťahovania káblov po celej miestnosti. Aby však takýto systém dokonale spĺňal v budúcnosti svoje poslanie, je nutné venovať pozornosť už návrhu kabeláže a dôkladnému zváženiu všetkých požiadaviek. Hlavnou výhodou týchto systémov je, že pri ich použití zaniká potreba ťahať separátnu kabeláž pre každú technológiu. Použije sa jeden typ kábla, po ktorom je možné preniesť hlas (telefón), dáta (PC,switch,Router), obraz (TV).

  Typická štruktúrovaná kabeláž pozostáva z týchto elementov:

  • areálový uzol, uzly budov a uzly podlaží,
  • telekomunikačné zásuvky,
  • káblové rozvody,
  • hlavná zbernica areálu (Campus Backbone) káblový prepoj medzi uzlami budov a areálovým uzlom,
  • hlavná zbernica budovy (Building Backbone),
  • vertikálna kabeláž, tj. káblový prepoj medzi uzlami podlaží, a uzlom budovy,
  • horizontálna kabeláž, t.j. káblový prepoj medzi telekomunikačnými zásuvkami a uzlom podlažia

  Telekomunikačný kabelážny systém

  Rozvody väčšinou pre potreby bytových priestorov sa realizujú s prihliadnutím na najnovšie možnosti a trendy v oblasti hlasovej a dátovej komunikácie jednotlivých poskytovateľov týchto služieb.

  Plnohodnotný telekomunikačný rozvod umožní užívateľovi voliť operátora a rozsah služieb podľa vlastných predstáv a potrieb. Telekomunikačný rozvod je na záver revidovaný kompetentným revíznym technikom s patričným oprávnením, aby spĺňal požiadavky na pripojenie na verejnú telekomunikačnú sieť (VTS) a na mobilnú sieť niektorého z operátorov.

  Bezdrôtový prenos

  Bezdrôtový lokálny prenos (Wireless LAN) sa realizuje najmä ak je to často jediné možné riešenie tam, kde by vedenie káblov znamenalo neúmerne vysoké náklady (historické budovy, rozkopávky ciest, tratí, a pod).

  Informujte sa. Poradíme Vám a najdeme pre Vás vhodné riešenie.