Prihláška - Objednávka na jazykový kurz     


ÚVOD - HLAVNÁ STRÁNKA Späť na predchádzajúcu stránkuPK 0-01: ◄ uviesť * meno osoby vystavujúcej prihlášku
PK 0-02: ◄ uviesť * priezvisko osoby vystavujúcej prihlášku
PK 0-03: ◄ označiť * akademický titul osoby vystavujúcej prihlášku
PK 0-04: ◄ uviesť * e-mailovú adresu osoby vystavujúcej prihlášku
PK 0-05: ◄ uviesť * čís.mobil.telef. osoby vystavujúcej prihlášku
PK 0-06: ◄ označiť * povolanie osoby vystavujúcej prihlášku
PK 0-07: ◄ uviesť * adresu osoby vystavujúcej prihlášku
PK 0-08: ◄ označiť * objednávateľa v mene koho sa žiak prihlasuje      
PK 0-09: ◄ uviesť * obch.názov objednávatela SPFO/PO, inak číslo 0
PK 0-10: ◄ uviesť *obch.sídlo objednávatela SPFO/PO, inak číslo 0
PK 0-11: ◄ uviesť * IČO objednávatela SPFO/PO, inak číslo 0
PK 0-12: ◄ označiť * počet žiakov (1 aôebo 2) prihlásených na kurzPK 1-01: ◄ uviesť * meno žiaka ❶
PK 1-02: ◄ uviesť * priezvisko žiaka ❶
PK 1-03: ◄ označiť * akademický titul žiaka ❶
PK 1-04: ◄ uviesť * e-mailovú adresu žiaka ❶
PK 1-05: ◄ uviesť * číslo mobilného telefónu žiaka ❶
PK 1-06: ◄ označiť * povolanie žiaka ❶, prihláseného v PK 0-12
PK 1-07: ◄ označiť * triedu prioritného zaradenia žiaka ❶
PK 1-08: ◄ označiť * jazyk výučby pre žiaka ❶
PK 1-09: ◄ označiť * úroveň výučby ovládania jazyka pre žiaka ❶
PK 1-10: ◄ označiť * turnus prioritného zaradenia žiaka ❶
PK 1-11: ◄ označiť * triedu s alternatínou výučbou pre žiaka ❶
PK 1-12: ◄ označiť * turnus alternatívneho zaradenia žiaka ❶
PK 1-13: ◄ označiť * cenu za žiaka ❶ a lekciu (60 minút) v triedePK 2-01: ◄ uviesť * meno žiaka ❷
PK 2-02: ◄ uviesť * priezvisko žiaka ❷
PK 2-03: ◄ označiť * akademický titul žiaka ❷
PK 2-04: ◄ uviesť * e-mailovú adresu žiaka ❷
PK 2-05: ◄ uviesť * číslo mobilného telefónu žiaka ❷
PK 2-06: ◄ označiť * povolanie žiaka ❷ prihláseného v PK 0-12
PK 2-07: ◄ označiť * triedu prioritného zaradenia žiaka ❷
PK 2-08: ◄ označiť * jazyk výučby pre žiaka ❷
PK 2-09: ◄ označiť * úroveň výučby ovládania jazyka žiaka ❷
PK 2-10: ◄ označiť * turnus proritného zaradenia žiaka ❷
PK 2-11: ◄ označiť * triedu s alternatívnou výučbou pre žiaka ❷
PK 2-12: ◄ označiť * turnus alternatívneho zaradenia žiaka ❷
PK 2-13: ◄ označiť * cenu za žiaka ❷ a lekciu (60 minút) v triede
PK 3-00 ◄ ak pripomienky sú, vpísať (uviesť) ich v PK 3-01*

PK 3-01
PK 4-00 ◄ ak doplňujúce informácie sú, vpísať (uviesť) ich v PK 4-01*

PK 4-01
PK 5-00 ◄ uviesť * v PK 5-00 potvrdzujúci kód
Elektronický online formulár Prihlášky - Objednávky na jazykový kurz
Predošlá stránka

Prihláška - Objednávka na jazykový kurz