oznamovací systém

Oznamovací systém


Späť na predchádzajúcu stránku

Oznamovací systém

Oznamovacie a rozhlasové hlasové služby

Sú určené na ozvučenie miest, obcí, budov, výrobných hál, obchodných domov, a pod.

Rozhlasová ústredňa MRU

MRU ŠtandardŠtandard s automatickým prehrávačom* MRU Eko

Malá rozhlasová ústredňa MRU je určená na ozvučenie miest, obcí, budov, výrobných hál, obchodných domov atď. Výbava MRU Štandard - Označenia: MRU 200, MRU 400, MRU 800, MRU 1100, MRU 1400. Výkony: 200W/100V, 400W/100V, 800W/100V, 1100W/100V, 1400W/100V. Rozmery: 435x240x290 mm. Hmotnosť: min. 15 kg, max. 25 kg. Zabudované zdroje signálu: CD - prehrávač, MG - prehrávač, rádio, núdzový mikrofón, 3x gong, *integrovaný automatický prehrávač správ. Vlastnosti: Kontrola výkonu ručičkovým indikátorom, automatické stíšenie hudby počas hlásenia cez mikrofón a pri spustení gongu, monitorovanie signálu, 2 režimy prevádzky: výkonový a monitorovací. Vstupy: externý mikrofón, linkový vstup, rozhranie pre pripojenie telefónnej linky, univerzálny vstup pre diaľkové ovládanie. Výstupy: linka 100 V, výstup pre nahrávanie, výstup pre prídavný koncový zosilňovač. Ochrany: tepelná, proti skratu, proti preťaženiu so signalizáciou. Výbava MRU Eko - Označenia: MRU 200 Eko, MRU 400 Eko, MRU 800 Eko, MRU 1100 Eko, MRU 1400 Eko. Výkony: 200W/100V, 400W/100V, 800W/100V, 1100W/100V, 1400W/100V. Rozmery: 435 x 240 x 290 mm. Hmotnosť: 18 kg. Zabudované zdroje signálu: rádiomagnetofón. Vlastnosti: Kontrola výkonu ručičkovým indikátorom, manuálne nastavovanie, monitorovanie signálu. Vstupy: externý mikrofón, linkový vstup, univerzálny vstup pre diaľkové ovládanie. Výstupy: 100 V Linka. Ochrany: Ochrana tepelná, proti skratu, proti preťaženiu so signalizáciou. Cena od 900.- € plus kabeláž a montáž.

Automatický prehrávač správ

Automatický prehrávač správ APS-4 je určený na nahrávanie a následné prehrávanie vpred pripravenej správy vo Vami stanovených časoch, taktiež je vybavený nahrávkami poplašných správ (siréna stály a kolísavý tón, ohrozenie požiarom a ohrozenie vodou). Týmto spôsobom ušetríte čas strávený opätovnou prípravou a vlastným vyhlásením správy aj v časoch bez prítomnosti obsluhy. Rozmery: 435 x 50 x 240 mm. Hmotnosť: 2 kg. Napájanie: adaptér DC 9V. Dĺžka záznamu: 4 x 20 minút. Output: 1Vef

MDO 7 Modul diaľkového ovládania a koncový zosilňovač KSU

  MDO 7                  KSU        

je určený k diaľkovému koncových stupňov KSU MDO7 umožňuje prehrávanie magnetofónových kaziet a CD diskov, má zabudovaný mikrofón, rádio. Výstupné napätie: 1,5Vef.  Rozmery: 450 x 155 x 375 mm. Hmotnosť: 8kg. Napájacie napätie: 18V DC. Výbava: Mikrofón, CD rádio, magnetofón, gong. Koncový zosilňovač KSU so 100V výstupom, určený pre spoluprácu s MDO7, ale aj s elektronickými zvonmi Konštantín IV a elektronickou zvonkohrou Music Box. Označenia: KSU 200, KSU 400, KSU 800, KSU 1100, KSU 1400. Výkony: 200W, 400W, 800W, 1100W, 1400W. Rozmery: 435 x 305 x 290 mm. Hmotnosť: 16 - 19kg. Vstupné napätie: 1V. Výstup: 100V linka. Napájacie napätie: 230V/50Hz. Ochrana proti preťaženiu a skratu na linke.

 

Pre všetky nami realizované dodávky štandardne zabzpečujeme záručný a pozáručný servis. Okrem toho zabezpečujeme na objednávku servis domových vrátnikov všetkých značiek a tiež servis zošuverených domových dverí a brán, poštových schránok, ako aj samozatváračov dverí, prípadne drobné súvisiace stavebné práce.