poštové schránky

Poštové schránky


Späť na predchádzajúcu stránku

Poštové schránky

Poštové schránky a klapky na letáky pre domy s väčším počtom bytov

Poštové schránky sa umiestňujú do obytných domov v súlade s normou Budovy na bývanie (STN 73 4301) a s Poštovým poriadkom (§ 46, ods.3), ktoré hovoria o umiestnení poštových schránok tak, aby umožňovali vkladanie zásielok bez potreby otvárať vstupné dvere. Minimalizujú potrebu vstupu cudzích ľudí do objektu, čím chránia Váš majetok.

V našej ponuke sú poštové sxhránky

Poštové schránky dvojstranné je možné osadiť do kovových, drevených, plastových, hliníkových vstupných brán namiesto sklenej výplne. Vhodným umiestením je aj zamurovanie jednostranných alebo dvojstranných schránok do steny (fasádu) vedľa vstupných dverí. Do schránok môžu byť vhadzované zásielky formátu A4 bez skladania. Dostatočne veľkým objemom nedajú vedieť o Vašej prípadnej dlhodobej neprítomnosti. Presným konštrukčným zhotovením z kvalitných oceľových materiálov a bezpečnostnými prvkami vyhovujú požiadavkám náročných zákazníkov. Vonkajšie časti schránok sú vyrobené z obojstranne pozinkovaného plechu, ktorý má vysokú antikoróznu ochranu. Povrchová úprava schránok je zabezpečená práškovou vypaľovacou farbou v rôznych odtieňoch vzorkovníka RAL. Podľa dispozičných možností objektu je možné sa rozhodnúť medzi niekoľkými modelmi, ktoré sa líšia výškou schránky a doručovaním formátu A4 širšou alebo užšou stranou. Umiestňujú sa do viacerých radov a stĺpcov (max.16) podľa požiadaviek objednávateľa. Schránky môžu byť dodávané so zabudovanými zvončekovými tlačidlami Antivandal umiestnenými vedľa menovky, hláskovou jednotkou slúžiacou na komunikáciu s užívateľmi bytov, prípadne dotykovou plochou pre systém elektronických kľúčov. Ak je šírka sklenej výplne menšia ako ponúkaná šírka poštových schránok, prispôsobujeme sa šírke sklenej výplne.

Intenzívna mediálna prezentácia firiem zaplavuje trh množstvom reklamných letákov, novín a brožúr, ktoré neustále zapĺňajú poštové schránky. Riešením je schránková zostava vybavená otvorom slúžiacim špeciálne na doručovanie propagačných tlačovín a reklamných letákov. Na vnútornej strane schránok sa letáky zhromažďujú do zberných košov rozličných veľkostí a tvarov. Vhodným doplnkom je stojan na ich odkladanie, ktorý umožňuje prehľadnejšie prezeranie reklamných novín pre tých, ktorí si ich radi doma prelistujú.

Poštové schránky obojstranné

Schránkové panely

Označenie a rozmery schránkových panelov .......   ## ... typ panelu           X ... počet SLIM v panely
                                                                                       ## = 3J ... tri jednostranné panely vedľa seba
                                                                                       ## = 2D ... dva dvojstranné panely vedľa seba
                                                                                       SLIM = 1 schránka                                                                                                                                           vnútorná výška SLIM (1 schránky) = 83 mm
## X.SLIM          š                  v          h
                          mm             mm       mm      
## 16.SLIM      275     x   1 415   x   320
## 15.SLIM      275     x   1 332   x   320
## 14.SLIM      275     x   1 249   x   320
## 13.SLIM      275     x   1 166   x   320
## 12.SLIM      275     x   1 083   x   320
## 11.SLIM      275     x   1 000   x   320
## 10.SLIM      275     x      917   x   320
##   9.SLIM      275     x      834   x   320
##   8.SLIM      275     x      751   x   320
##   7.SLIM      275     x      668   x   320
##   6.SLIM      275     x      585   x    320
##   5.SLIM      275     x      502   x    320
##   4.SLIM      275     x      419   x    320
##   3.SLIM      275     x      336   x    320

Informujte sa. Poradíme Vám a najdeme pre Vás vhodné riešenie.