Vrátnici CZ

Domoví vrátnici CZ


Späť na predchádzajúcu stránku

Domoví vrátnici českých výrobcov (CZ) značiek CzechPhone, ako aj Ateus® Helios a 2N® Helios-IP

Na Slovensku český výrobcovia vrátnikov a komunikátorov v minulosti predstavovali a aj dnes ptredstavujú nie malý podiel
pri ochrane najmä pracovníkov v admimistratívnych budovách, v objektoch služieb a výroby, menej už v obyvateľov v obytných domov.

Vo väčšine viacpodlažných bytových domoch sú inštalovaní domoví vrátnici s jednoduchým dorozumievacím systémom (tzv. zvončeky)
značky Tesla. Tento systém bol v minulosti štandardne dodávaný ako analógový - štvorvodičový dorozumievací systém. Má obmedzené
užívateľské vlastnosti. Umožňuje návšteve len vyzvonenie bytu od domových dverí na bytový telefón (tj. jednoúčelový domový domofón) a
odblokovanie zámku domových dverí pomocou tohto domofónu. Pritom takto vyzvonený hovor (žiadosť o otvorenie) počuje v byte nielen
ten komu je určený. Lebo vyzvoní aj všetky domofóny v dome a počujú ho aj všetci ostatní obyvatelia domu na ich domofónov. Teda vchodové
dvere zo svojho domofónu môže otvoriť praktický každý. Je bežnou praxou, že z bytov sa odblokuje zámok domových dverí pre každého,
aj pre neželaného návštevníka. Takýto vrátnik, aj keď je technický dlohodobo spoľahlivo a fungujúci, avšak v dnešnej dobe nespĺňa
ani tie najelementárnejšie požiadavky na bezpečnosť obyvateľov domu a ochranu ich mejetku.


V súčasnosti značka českých výrobcov nadväzuje na tradičných, osvedčených, spoľahlivých a na prevádzku a servis nenáročných vrátnikov a komunikátorov.
V ponuke sú najmä inovovaní dvojvodičoví digitální domoví vrátnici značiek CzechPhone, ako aj Ateus® Helios a 2N® Helios-IP: CzechPhone, tiež Ateus® Helios a 2N® Helios-IP.