Vrátnici SK Tesla

Vrátnici SK Tesla

Späť na predchádzajúcu stránku

Domoví vrátnici slovenského výrobcu (SK) značky Tesla

Na Slovensku v minulosti predstavovali rozhodujúci a dnes významná podiel na ochrane obyvateľov v obytných domov, pracovníkov v admimistratívnych budovách,
v objektoch služieb a výroby.

Vo väčšine viacpodlažných bytových domoch sú inštalovaní domoví vrátnici s jednoduchým dorozumievacím systémom (tzv. zvončeky)
značky Tesla. Tento systém bol v minulosti štandardne dodávaný ako analógový - štvorvodičový dorozumievací systém. Má obmedzené
užívateľské vlastnosti. Umožňuje návšteve len vyzvonenie bytu od domových dverí na bytový telefón (tj. jednoúčelový domový domofón) a
odblokovanie zámku domových dverí pomocou tohto domofónu. Pritom takto vyzvonený hovor (žiadosť o otvorenie) počuje v byte nielen
ten komu je určený. Lebo vyzvoní aj všetky domofóny v dome a počujú ho aj všetci ostatní obyvatelia domu na ich domofónov. Teda vchodové
dvere zo svojho domofónu môže otvoriť praktický každý. Je bežnou praxou, že z bytov sa odblokuje zámok domových dverí pre každého,
aj pre neželaného návštevníka. Takýto vrátnik, aj keď je technický dlohodobo spoľahlivo a fungujúci, avšak v dnešnej dobe nespĺňa
ani tie najelementárnejšie požiadavky na bezpečnosť obyvateľov domu a ochranu ich mejetku.


V súčasnosti značka Tesla nadväzuje na týchto tradičných, osvedčených, spoľahlivých a na prevádzku a servis nenáročných analógových domových a vrátnikov.
V ponuke sú najmä inovovaní dvojvodičoví digitální domoví vrátnici značiek Tesla Karat a Guard.

Dorozumievací systém digitálných domových vrátnikov TESLA 2-dvojvodičových

Dorozumievací systém vrátnikov: slúži predovšetkým na to, aby návšteva mohla od hlavného vchodu do domu
vyzvoniť osobu, ktorú chce navštíviť, t.j. ohlásiť jej, že chce s ňou hovoriť alebo ak chce za ňou prísť
aby jej umožnila vstup do domu a otvorila vchodové dvere.

Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodiče. Užívateľ má okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu.
Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby, kde prináša možnosť jednoduchej
interkomovej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (prípadne medzi jednotlivými nájomníkmi).
Využitím interkomu tak môžu komunikovať z pohodlia svojho bytu (kancelárie) do iného bytu (kancelárie) v dome,
bez potreby osobného stretnutia, bez použitia verejného (plateného) telefónneho spojenia, alebo bez komunikácie cez elektrický vrátnik od vchodových dverí.
Systém náchádza uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom firiem a v prevádzkách služieb a výroby, ktoré nemajú medzi sebou
vybudovanú spoločnú pobočkovú telefónnu ústredňu (PBX).

Výhody dvojvodičového digitálneho dorozumievacieho systému:
# jednoduchá inštalácie (len dva vodiče),
# interkom - volanie medzi domácimi telefónmi,
# zabrana odpočúvania domácich telefónov,
# funkcia bytového zvončeka v DT,
# až 4 domáce telefóny (DT) v byte/kancelárie,
# dozvonenie sa do bytu cez voľbu kódovú alebo priamu
# zvukové informácie o prevádzke systému,

# na 1 el. vrátnika (EV), pripojiť vyše 100 bytov
# viacej EV v systéme, z toho do 7 EV s voľbou kódovou, alebo priamou,
# pripojiť video EV s voľbou kódom, alebo priamou,
# možnosť aj dodatočného doplnenie systému o video,
# možnosť monitorovania dverí, kto a kedy otvoril dvere,
# možnosť diaľkovej správy dorozumievacieho a tiež prístupového systému


Tlačidlové audio tablo vrátnikov (EDV)

Tlačidlové tablo sa u audio systému (DDS) skladá z modulu elektrického vrátnika, ktorý slúži na
komunikáciu s bytom, modulov kódovej alebo priamej voľby, ktorými sa návšteva dovolá do bytu (kancelárie) a pri
video systéme (DDV) aj z modulu kamery pre záznam obrazu vyskytujúceho sa pred tablom. Modul elektrického vrátnika
plní funkciu ústredne pre celý dorozumievací systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajší elektrickí vrátnici
sa montujú napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedľajší vchod a pod.
Tablo je spravidla umiestnené pri vchodových dverách z vonkajšej strany domu (budovy) na fasáde (pod alebo na omietke), alebo je
zabudované do vchodových dverí. Do tabla sa inštalujú aj moduly prístupového systému (čítačky DEK kľúčov alebo kľúčeniek).
Tablá sú prevažne skladačkou jednotlivých modulov a montážneho príslušenstva.

Prístupový systém digitálných domových vrátnikov TESLA 2-dvojvodičových


Prístupový systém vrátnikov: predovšetkým musí zabezpečovať, aby hlavný vchod (vchodové dvere) do domu bol neustále
 • chránený proti neželanému vstupu cudzej osoby (návšteve) do domu a aby sa dal otvoriť len so súhlasom oprávnenej osoby,
  ktorá v dome býva, alebo pracuje, alebo má k tomu osobitný súhlas.
  Súčasne by mal zabezpečovať možnosť kontroly (monitorovania) kto a kedy otvoril vchodové dvere,
  • či už elektronickými dotykovými kľúčmi - Dallas (DEK) kľúčmi (napr.:  » viac info),
  • bezdotykovými kľúčenkami (napr.:  » viac info),
  • alebo domácim telefónom (napr.:  » viac info).

  Prístupový systém kompletne nahradzuje klasické uzamykanie / odomykanie vchodových dverí FAB kľúčom, za uzamykanie / odomykanie pomocou
  bezpečnejších elektronických kľúčov (EK), ako sú dotykové Dallas (DEK) kľúče (napr.:  » viac info) a bezdotykové kľúčenky (napr.:  » viac info).

  Súčasťou prístupového systému je
  • elektrická zámka hlavných vchodových dverí, napr.
   • elektro-mechanická štandardná zámka neinverzná alebo inverzná s posuvným jazýčkom (napr.:  » viac info),
    • mechanická časť zámky (výsuvný jazyček) je zdrojom častých porúch
    • el. mechanické zámky nie sú veľmi bezpečné, lebo ak pri zatváraní dverí ich prechádzajúca osoba alebo samozatvárač nezatvorí tak
     aby jazyček úplne zapadol do proti lišty v zárubne (nepomahá ani písomná výzva),
     obvykle zámka zostane nezablokovaná a dvere iba privreté, nie zamknuté a potiahnutím sa dvere otvoria,
    • inverzná zámka je trvale pripojená na zdroj el. energie a odblokúva sa tlačidlom, ktoré na niekoľko sekund preruší prívod el. energie, počas ktorej je možné dvre otvoriť,
    • naopak neinverzná zámka sa pripája na zdroj el. energie tlačidlom len keď ju treba odblokovať (otvoriť dvere), bez el. energie je trvale zámka zablokovaná a dvere zatvorené,
    • pri a po dobu výpadku el. energie zostáva:
     • inverzná zámka odblokovaná, tj. dvere sú nezamknuté a do momu môže ktokoľvek vojsť
     • neinverzná zámka zablokovaná, tj. dvere sú zamknuté a do a z domu môže nikto vojsť ani odísť
      • riešením je záložný zdroj el. energie (akumulátor) s príslušenstvom, ktoré automaticky pripojí a odpojí akumulátor k systému
       a udrží systém v riadnej prevádzke až po dobu 8 hodinového výpadku el. energie
    • pri požiari, keď sa dom od el. energie odpája, zostáva:
     • inverzná zámka odblokovaná, tj. dvere sú nezamknuté, iba zatvorené a osoby nachádzajúca sa v dome môžu cez nezablokované dvere dom bezproblémov opustiť
     • neinverzná zámka zablokovaná, tj. dvere sú zamknuté a osoby nachádzajúce sa v dome by ho nemohli opustiť,
      preto v tomto prípade musí byť z vnútornej strany dverí inštalované bezpečnostné požiarne tlačidlo,
   • elektro-magnetický zámok zápustený do zarubne alebo s madlom nasunutým na pohyblivé krídlo dverí,
    s jedným alebo dvoma magnetmi, každý s prídržnou silou do 300 kg (napr.:  » viac info)
    • pri montáži zápustnej zámky treba do zárubne dverí podľa šablóny prene vyrezať otvory pre osadenie protiplatničiek magnetu alebo magnetov,
     čím môže prísť k poškodeniu vzhľadu zárubne alebo dverí stačí navrtať iba malé otvory, ktoré madlo (lišta) zámky prekryje
    • počas prevázky dvere nie je treba za sebou zatvárať dotiahnutím, pretože ak samozatvár zatvárajúce dvere napevno nedotiahne, zbytok dotiahne magnet (magnety) zámky.
    • nevýhodou elektromagnetov je že oproti elektro-mechanickým zámkam sú výrazne drahšie, na prevádzku spotrebujú viac el. energie
     a pri dotiahnutí magnetom dvere mierne buchnú, čo môže byť nepríjemné pre bývajúcich blízko hlavných dverí.
    • elektro-magnetické zámky sú však bezpečné, nemajú mechnickú časť a teda ani zdroj porúch a sú nenáročné na údržbu a servis,
    • pri a po dobu výpadku el. energie zostáva:
     • elktro-magnetická zámka odblokovaná, tj. dvere sú nezamknuté a do momu môže ktokoľvek vojsť
      • riešením je záložný zdroj el. energie (akumulátor) s príslušenstvom, ktoré automaticky pripojí a odpojí akumulátor k systému
       a udrží systém v riadnej prevádzke až po dobu 8 hodinového výpadku el. energie
    • pri požiari, keď sa dom od el. energie odpája, zostáva:
     • elektro-magnetická zámka odblokovaná, tj. dvere sú nezamknuté, iba zatvorené a osoby nachádzajúca sa v dome môžu cez nezablokované dvere bezproblémov dom opustiť
   • akustická signalizácia (u BUS-2 piezosignalizátorom
     » viac info), upozorňujúca na otvorené dvere, prípadne osobitné tlačidlo núdzového otvorenia dverí (napr.: » viac info).
   • operačno-pamäťová jednotku (OPJ) (» viac info), kzorá slúži na evidencia elektronických kľúčov, vydaných užívateľom,
    sú záznamy spoľahlivo uchované, ľahko upravovateľné
    a zároveň chránená pred zneužitím a poskytujú možnosť udeľovania rôznych prístupových práv, čo je výhodné pri vytváraní viacerých
    bezpečnostných zón a obmedzovaní užívacích práv, napr. v prípade neplatičov a pod.,
    • Spracovávanie dát v OPJ spĺňa zákonné podmienky na ochranu osobných údajov.
    • Z dôvodu ochrany zdravia a života užívateľov je kontrola viacerých dverí decentralizovaná.
    • Každé dvere majú svoju OPJ, takže pri výpadku jednej OPJ sa blokujú len jedny dvere ovládané touto OPJ.

   Prvotným prvkom prístupového systému sú elektronické kľúče (EK), ktoré majú v sebe uložený osobitný a jedinečný prístupový kód. Pri vstupe alebo výstupe z domu
   (budovy) užívateľ (obyvateľ - domáci) priloží svoj EK pri k dotykovej ploche (číp, button) alebo dotykovej / bezdotykovej čítačke umiestnenej
   spravidla v table dorozumievacieho systému. Tieto kód v uložený v EK vyšlu ako signál do OPJ k prečítaniu a identifikácie. Ak sa kód EK zhoduje
   s kódom a prístupovými právami uloženými v OPJ pre daného užívateľa, OPJ odošle signal na odblokovanie elektrického zámku (EZ).

   Prístupový sytém umožňuje rôzne spôsoby otváranie vchodových pre domácich aj návštevníkov domu (cudzí)
   # domáci pri vstupe (príchode do domu), podľa zloženia prístupového systému, môže otvárať dvere:
       - dotykovým elektronickým kľúčom Dallas (DEK kľúč), ak je vo vstupnom table inštalovaná dotyková čítačka DEK kľúčov,
        alebo na dverách inštalovaná dotyková plocha (číp - button); tento spôsob je najrozšírenejší,
       - bezdotykovou elektronickou kľúčenkou (BEK), ak je v table osadená bezdotyková čítačka kľúčeniek (napr.:  » viac info),
   # návšteva pri príchode do domu:
       - volá navštiveného na domáci telefón z tlačidlového tabla a vchodové dvere jej otvára navštivený stlačením tlačidla
        na domácom telefóne (napr.:  » viac info). ale len ak súčasťou prístupového systému je aj dorozumievací systém
   # domáci pri odchode (z domu), podľa zloženia prístupového systému, môže otvárať dvere:
       - dotykovým elektronickým kľúčom Dallas (DEK Kľúč), ak je z vnútornej strany dverí inštalovaná dotyková
        plocha (číP - button) napr.:  » viac info,
       - bezdotykovou elektronickou kľúčenkou (BEK), ak je z vnútornej strany osadená bezdotyková čítačka (napr.:  » viac info),
   # domáci aj cudzí pri odchode (z domu), ak je z vnútornej strany dverí inštalované iba odchodové tlačidlo, otvárajú
        domové dvere stlačením odchodového (výstupného) tlačidla (napr.:  » viac info),
   # cudzí pri odchode (z domu), ak nie je z vnútornej strany dverí inštalované odchodové tlačidlo, ale verejne dostupný ,
       telefón (napr.:  » viac info), volá spätne z tohto telefónu navšivený byt a žiada o otvorenie domových dverí
       z bytového telefónu. ale len ak súčasťou prístupového systému je aj dorozumievací systém.